Projektledning

Ute bland företag och verksamheter talas det dagligen om olika uppgifter och arbeten som drivs i projektform. Vår erfarenhet är att detta projektarbete ofta stannar vid att det upprättas en plan, arbete påbörjas och eventuellt görs vissa förändringar.

Ett projekt kräver både verktyg och fingertoppskänsla för att finna ut alla unika behov och lösningar som krävs för att nå de uppsatta målen. Vi på Tyringe kan erbjuda både verktyg och all den fingertoppskänsla som vi har införskaffat under de 35 år som vi sysslat med olika projekt.

Genomförandet av ett projekt tillsammans med Tyringe innefattar följande:

– Tidplan inklusive milstolpar för uppföljning
– Projektorganisation
– Resurser
– Projektbudgetering
– Aktivititetslista
– Utbildningsplan
– Driftsättning och uppföljning
– Projektavslut

Kontakt för mer info

Andreas Risberg

Tel: 070-932 53 99

> E-post
> Till kontaktsidan