Tyringe – Certifierad Peppol-nod

Tyringe är en godkänd Peppol-nod, som både AP (accesspunkt) och SMP (Service Metadata Publishing provider).

Peppol, som är öppet för alla och är på gång att etableras i hela Europa, använder ni med era befintliga affärssystem. Är ni anslutna till Peppol når ni säljare och köpare i hela Europa och detta utan krångliga avtal eller tester för varje ny affärsrelation då det är enkelt att ansluta nya affärspartners.

Kontakta oss på Tyringe så berättar vi mer.

Kontakt för mer info

Andreas Risberg

Tel: 0541-59464

> E-post
> Till kontaktsidan