Förstudier

I en investering förutsätts det ofta att en förstudie utförs. Med en förstudie koncentrerar vi på Tyringe oss på att hitta den bästa lösningen för kunden.

Förstudien genomförs av personer med god analytisk förmåga, hög teknisk kompetens och bred erfarenhet. Processen med studien ger berörda parter möjlighet att påverka och ge synpunkter redan i planeringsprocessens inledande skede.

Förstudien hanterar i huvudsak tre områden:

– Analys av nuläget som framför allt betonar verksamheten och infrastrukturen.
– Målsättning
– Lösningsförslag

Kontakt för mer info

Andreas Risberg

Tel: 070-932 53 99

> E-post
> Till kontaktsidan