Partners

Här kan du läsa kort om våra olika partners.

Libello AB tillgodoser transportköparens behov av transportekonomisk information vid varje sändningstillfälle. Vårt partnerskap med Libello har gjort det möjligt att helt integrerat med affärssystemet kunna taxera transporter innan transportens avgång. Vidare har det möjliggjort automatisk avstämning av fraktfakturan. Vi utbyter hela tiden idéer om hur man kan vidareutveckla funktionen som ger fraktköpare kontroll över transportkostnaderna.