Om Tyringe

Det nordskånska kunskapsföretaget Tyringe Konsult AB är synonymt med EDI, Electronic Data Interchange, integration och EH, Elektronisk Handel. Företaget arbetar med att förse i huvudsak den europeiska marknaden med lösningar som förenklar utbytet av affärsdokument mellan olika aktörer på företagsmarknaden, B2B.

Sedan mitten på 1980-talet har Tyringe utvecklat programvara med syfte att korta ner tidsåtgången från det att beslut om införande av EDI tas, tills dess att det är redo för drift och företaget kan dra nytta av de fördelar som skapas.

EDI

För att göra EDI mer lättförståeligt och mindre främmande för den enskilde, är standard-EDI-applikationer för de specifika affärsmål som utpekas att föredra framför alla andra lösningar. EDI är trots allt enbart ett medel med vilket man når målen i verksamheten. Förutom önskan att nå målen snabbt, måste förändring av målen vara möjliga. Då är oftast centralt utvecklingsarbete i standardapplikationer från Tyringe effektivast.

För att kunna dra den största nyttan av ett EDI-projekt är hanteringen av integrationsprocesserna mellan integrationsverktyget och affärssystemet av stor betydelse. En av affärssystem oberoende integrationslösning är också att föredra då man, vid behov, har en möjlighet att byta ut antingen affärssystemet eller integrationsplattformen oberoende av varandra.

Affärsområden

Skåneföretaget, som nu utvecklar och levererar tredje generationens integrationssystem, har utvecklat spetsapplikationer för fem olika affärsområden. Applikationerna administrerar EDI för dagligvaruhandeln, tull, transport, fordonsindustrin samt byggsektorn. Samtliga moduler inom varje affärsområde är knutet till den centrala motorn för övervakning, konvertering och kommunikation. Därigenom får varje företag eller koncern en samlad bild av samtliga transaktioner som rör sig till eller från det egna bolaget.

Tyringes moduler erbjuder struktur i EDI-flödet, effektiv övervakning av EDI-trafiken och flexibilitet i meddelandehanteringen. Dessutom erbjuder Tyringe projektledning och uppföljning vid implementering av EDI.

 > Kontakta oss