Trade

Skulle du ha nytta av ett väloljat handelsflöde? Inom Trade har vi specialiserat oss på frågor som hanterar informationsflödet inom dagligvaruhandeln, kommun/landsting samt allmän handel företag emellan. Syftet är att inhämta/bevaka nyheter inom område så att produktutvecklingen och processförståelsen ligger i framkant.

Kund-EDI

Vi samarbetar med och följer utvecklingen inom GS1 som är det organ som tar fram riktlinjerna för standardiserat utbyte av affärsinformation inom handelsområdet. Med hjälp av Tyringe och TIS har man stöd för de EDI-processer som ICA, Coop, Axfood och Bergendahls har som krav till sina leverantörer. Som kund till Tyringe har man alltid sina kundmoduler uppdaterade enligt de krav och standarder som kunden ställer på dig som leverantör. Integration och spårbarhet är viktiga parametrar för att få ett så effektivt flöde som möjligt. Vi är även väl insatta i det elektroniska flödet mellan bank och företag och vilka transaktioner som elektroniskt hanteras där. Vårt mål är att hjälpa vår kundkrets till en så effektiv och lönsam verksamhet som möjligt med minsta möjliga manuella hantering.


Leverantörs-EDI

Många företag tar beslut om att införa EDI på grund av krav eller önskemål från kunder. Det är i regel de största aktörerna som sätter press på sina leverantörer. Väl igång med en automatiserad och integrerad kund-EDI-lösning sparar många företag mycket pengar och tid på de här processerna. Men varför stanna vid att automatisera processerna för kundsidan? Med TIS Trade får du tillgång till samma fördelar med dina leverantörer som du har med dina kunder. En del leverantörer har ingen möjlighet att utbyta affärsinformationen med hjälp av traditionell EDI och för dessa finns det då en intuitiv webbportal inbyggd i TIS varigenom överenskomna affärsdokument kan utbytas. Effekten blir att man får fullt integrerade processer på både kund- och leverantörssidan vilket ger en mängd fördelar såsom ökad informationskvalitet, minskad administration och tätare relationer med sina affärspartners.


HMAC

Sigill används idag för att förändringsskydda filer som sänds av kund till BGC eller Nordea / PlusGirot. Modulen Tyringe Sigill, HMAC innehåller funktionalitet för beräkning av HMAC för sigillering av fil och stödjer sigillering av filer till både Bankgirocentralen och Nordea / PlusGirot. Funktionalitet för komplett sigillering av fil finns där tillägg av start- och slutpost i filen ingår. Det finns möjlighet att hämta ut beräknade HMAC- och KVV-värden från modulen för tillägg av start- och slutpost utanför modulen om så önskas. Modulen finns tillgänglig för både Java, .NET samt iSeries-plattformen.

Bankgirot har mer information om HMAC-sigill

Kontakt för mer info

Tradelösningar
Mats Nilsson

Tel: 076-855 14 00
> E-post
> Till kontaktsidan