Tyringe Integration System

Tyringe Integration System (TIS) är det nya, breda och flexibla system som innebär ett stort steg i utvecklingen mot en plattformsoberoende arkitektur utvecklad i Java.

Med en central kärna kan samtliga flöden övervakas, vare sig det gäller integration mot kunder, leverantörer, speditörer, tullen, banker eller internt i bolaget. TIS är det system som gör att du och ditt företag kan känna er trygga inför de kommande möjligheter ni står inför gällande informationsutbyte.

TIS är flexibelt och omfattar alla tänkbara EDI-flöden, samt går på djupet inom varje område. Detta gör TIS till en unik integrationsplattform.

Kommunikationsmoduler

Följande kommunikationsprotoll stöds i TIS:
– FTP
– FTPS (klient)
– SFTP
– PEPPOL
– OFTP över TCP/IP
– OFTP version 2
– AS2 (Applicability Statement 2)
– Email (SMTP samt IMAP och POP3)