Customs

Vill du sänka dina tullkostnader?

Inom Customs arbetar vi med att hitta smidiga och kostnadseffektiva lösningar för dig som kund. Vi stödjer din verksamhet genom vår kunskap och våra lösningar.

Nyckelorden som präglar våra Customs-lösningar är:
– Enkelt
– Ekonomiskt
– Spårbart

Detta ger er lönsamhet och effektivitet!

Vi kan tullhantering!

Tyringe har lång erfarenhet av tullhantering och vi har ett heltäckande IT-stöd för tullager, import, export och intrastat. Vår första version av vårt tullsystem lanserades 1992 och har sedan dess utvecklats i takt med Tullverket och EU förändringar. Idag heter systemet TIS och är webbaserat.
TIS kan användas helt manuellt för att skapa och skicka tulldeklarationer, men det kan även användas helt integrerat med ett affärssystem.

Enkelt

– Enkelt att skapa upp och skicka din tulldeklaration.

Ekonomiskt

– Undvik kostnader för att någon annan ska lämna dina deklarationer.

Spårbart

– Du kan tydligt följa din tulldeklaration och se status. Med integration kan du uppnå full spårbarhet i hela flödet från affärssystem till Tullverket, helt enligt Tullverkets krav.

Tyringes modul för transiteringar

Med Tyringes modul för transiteringar hanterar du enkelt dina typer av transiteringar. Du jobbar på samma sätt som för tulldeklarationer och du kan använda transiteringar som underlag för tulldeklarationer. Du kan enkelt se hur mycket av din garanti som är använd.

Enkelt

– Enkelt att skapa upp och skicka din transitering.

Ekonomiskt

– Kontroll på din garanti.

Spårbart

– Du kan tydligt följa din transitering och se status.

Tullager

Med Tyringes modul för tullager får du enkelt möjligheten att hantera dina oförtullade varor som du har på ditt lager. Att lagerhålla varorna som oförtullade i väntan på att du verkligen behöver dem i produktion eller till försäljning sparar pengar. De pengar som finns att tjäna är på att tull och moms inte betalas förrän du plockar ut varorna. Säljer du varorna vidare till ett land utanför EU, betalar du inte alls någon tull eller moms för just dessa varor.

Enkelt

Modulen håller reda på saldon, artikelinformation och hjälper dig med att skapa tulldokument.

Ekonomiskt

Modulen hjälper dig att spara pengar genom lägre kapitalbindning i tull och moms.

Spårbart

Följer tullens krav på spårbarhet för gods som ligger på tullfritt lager. Mer information om Tullverkets definition av tullager finner du hos Tullverket.

Tulltaxan

Ute bland företag och verksamheter talas det dagligen om olika uppgifter och arbeten som drivs i projektform. Vår erfarenhet är att detta projektarbete ofta stannar vid att det upprättas en plan, arbete påbörjas och eventuellt görs vissa förändringar.

Ett projekt kräver både verktyg och fingertoppskänsla för att finna ut alla unika behov och lösningar som krävs för att nå de uppsatta målen. Vi på Tyringe kan erbjuda både verktyg och all den fingertoppskänsla som vi har införskaffat under de 35 år som vi sysslat med olika projekt.

Kontakt för mer info

Tulladministrativa lösningar
Philip Tennevi

Tel: 073-600 81 08

> E-post
> Till kontaktsidan