Construction

Inom Construction arbetar vi med att ta fram kostnadseffektiva lösningar för informationsflödet i byggbranschen. Med ett digitalt informationsflöde ökar möjligheterna till en bättre bygglogistik. Vårt täta samarbete med BEAst (Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard) gör att vi alltid är uppdaterade på det senaste inom e-handel för byggbranschen. Vi är medlemmar i Brains&Bricks (Centre for excellence in construction supply chain management) på Linköpings Universitet som verkar för effektiva försörjningskedjor i byggprocessen. Genom detta och nätverkande i andra forum följer vi aktivt utvecklingen i branschen och kan därför erbjuda våra kunder lösningar som uppfyller framtidens krav.

Länkar:

Varuförsörjning byggarbetsplatser

Att material och tjänster distribueras och utförs rätt i tid, kvantitet och kvalitet är avgörande för en bra logistik på byggarbetsplatsen. Ett elektroniskt informationsflöde möjliggör större precision i leveranserna och minskar den manuella hanteringen.

BEAst Supply Material (© BEAst)

För dig som är Kund

Genom att övergå till ett elektroniskt informationsflöde mot sina leverantörer kan man på ett enklare sätt justera för förändringar under byggets gång och höja kvaliteten i informationen. Det bidrar till säkrare leveranser i tid och kvalitet. När informationen mellan parterna löpande uppdateras kan material avropas mot verkligt behov, även med klockslag. Avropen kvitteras mot ordern direkt vid mottagningen. Med e-faktura kan man ta emot elektroniska fakturor från alla sina leverantörer.

För dig som är Leverantör

Ett elektroniskt informationsflöde med kunderna ger stora möjligheter till att effektivisera sina egna processer. Mottagning av leveransplaner och uppdatering av dessa möjliggör bättre planering av den egna produktionen. Fakturering sker elektroniskt direkt kopplat till avropet. E-faktura, utan koppling till elektroniska avrop, görs via BEAst logistikportal och ger alla möjlighet att fakturera elektroniskt.

Anläggningstransporter och maskintjänster

En stor del av informationsflödet i anläggningsprojekt är idag pappersburet såsom följesedlar och fakturor. Att gå från pappersburet till digitalt minskar den manuella hanteringen vilket gör att den totala kvaliteten kan höjas och kostnaderna minskas. 

BEAst NeC Material (© BEAst)

För dig som är Kund

Genom att sända leveransplaner till sina leverantörer kan man säkra upp behovet av resurser på ett tidigt stadium. Elektroniska avrop minimerar det manuella arbetet och höjer kvaliteten på informationen. Orderkvitton från leverantören förenklar hanteringen av de elektroniska fakturorna.

För dig som är Leverantör

Ett elektroniskt informationsflöde mot sina kunder ger stora möjligheter till att effektivisera sina egna processer. Bara genom att införa ett eller två elektroniska meddelanden visar erfarenheten på att betydande arbetsbesparingar kan göras. Om man skickar elektroniska orderkvitton direkt efter utfört arbete kan eventuella avvikelser hanteras direkt. När sedan e-fakturan skickas finns inga frågetecken som behöver hanteras manuellt och försenar betalningen.

Kollietiketter

En tydlig godsmärkning bidrar till att material snabbare kan komma till rätt plats inom bygget och man binder på det viset inte upp värdefulla ytor under längre tid. Det underlättar även vid mottagning av godset.

(© BEAst) 

BEAst kollietikett kan innehålla basinformation om order och artikel men även s.k. destinationsuppgifter, dvs var i bygget som godset skall levereras (trapphus, våning, lgh, rum etc.). Detta ger stora möjligheter att förbättra logistiken kring mottagning av material.

BEAst kollietiketter kan implementeras separat, skilt från övriga BEAst-meddelanden, men störst positiv effekt fås givetvis då kollietiketterna integreras med leveransprocesserna.

BEAst Label(© BEAst)

Integration

Tyringe har lång erfarenhet av att integrera EDI-flöden mot olika affärssystem. Vi har idag integrationer mot de flesta av de vanligaste affärssystemen på marknaden och en väl inarbetat arbetsmetod för att implementera integrationslösningar.

Tyringes TIS-plattform hanterar inte bara konvertering och integration utan har även intelligenta funktioner för att styra och analysera informationsflöden och som kan komplettera affärssystemens funktioner.

BEAst Portal

Tyringe är leverantör av byggbranschens logistikportal, BEAstportal. Logistikportalen ger alla möjligheten att snabbt komma igång med det elektroniska informationsflödet. För de företag som inte har egna affärssystem kan hela logistikflödet hanteras i portalen utan behov av investering i egna it-lösningar. Portalens moduler är Invoice, NeC Material och Supply Material.

BEAst Portal (© BEAst)

BEAst Invoice, e-faktura, har använts av branschen sedan 2010 och har idag över 10000 leverantörer som användare.

Länk:

Kontakt för mer info

Constructionlösningar
Mats Nilsson

Tel: 076-855 14 00
> E-post
> Till kontaktsidan