Automotive

Inom Automotive har vi i över 30 år samlat erfarenhet och kompetens från fordonsindustrins processer för att kunna erbjuda våra kunder kostnadseffektiva lösningar. Genom ett nära samarbete med våra kunder och aktivt deltagande i nätverk och branschorganisationer ligger vi i framkant av marknadens och branschens utveckling.

Kund-EDI

EDI är ett krav inom branschen och som kund till Tyringe har man alltid ett uppdaterat system i linje med kundernas krav som en del av en mycket enkel affärsmodell. Branschen är i ständig förändring men nya kundmappningar och godsflaggor ingår i priset när man använder Tyringes lösningar. Med TIS-plattformen har Tyringe tagit steget från att bara hantera kommunikation, översättning och integration till att också börja använda informationen på ett mer intelligent sätt med ett flertal specialfunktioner som blir ett bra komplement till affärssystemet. Vi eftersträvar alltid automatiserade processer för minskad administrationen och ökad informationskvalitet.

Nedan följer några exempel


3-partsflöden

Att hantera 3-partsflöden som exempelvis användning av målerier i processen är ett flöde som det finns fullt stöd för i TIS. Det finns olika scenarios
– Ta emot leveransplan från kund och integrera den till affärssystemet. Samtidigt skickas en kopia på planen till 3-partsaktör.
– Ibland skickas godset direkt från 3-partsaktören till kund, men du vill samtidigt ha en kopia på skeppningsunderlag från 3-partsaktören för fakturering. Färdiga rutiner finns för detta i TIS.
– Ett tredje alternativ är när bara vissa artiklar på planen ska skickas vidare till 3-part, då finns det ett verktyg för att hantera en split av leveransplan i TIS. Vissa artiklar plockas in i affärssystemet som vanligt och vissa artiklar skickas till 3-part.

Leverantörs-EDI

Att ha spårbarhet i hela kedjan är ett krav inom branschen, vilket också inkluderar leverantörsledet. På samma sätt som för kund-EDI kan man jobba med leverantörs-EDI i TIS. Motsvarande analysverktyg går att använda för utgående leveransplaner. För att fånga upp alla leverantörer erbjuder vi en webportallösning för leverantörer som inte kan traditionell EDI. På så sätt får man EN lösning för alla leverantörer. Integration och spårbarhet blir nyckelbegrepp för hela försörjningskedjan vilket leder till effektiva processer.

Jämförelse av leveransplan

Ibland påverkar yttre faktorer på marknaden som gör att det blir stora variationer på hur en kund skickar sina behov. Detta kan skapa stora bekymmer för den interna materialplaneringen. I TIS finns därför funktioner som hjälper till att analysera kundens behov med intelligenta jämförelseverktyg och avvikelserapportering.

Fakturamatchning av SBI fakturor

Inom branschen är det vanligt att betalning för varan sker med underlag av SBI – Self Billing Invoice. För din egen organisation är det väldigt viktigt att betalningen verkligen stämmer med vad som levererats och det interna fakturaunderlaget. I TIS finns möjligheten att kontrollera dessa värden med automatik, vilket sparar mycket tid.

Konsignationslagerplanering

Om man levererar till konsignationslager finns det färdiga rutiner i TIS som ger dig ett bra stöd i planeringen av dina leveranser till aktuellt lager. Det är många parametrar som kan styra denna process beroende på komplexitet och var lagret fysiskt ligger. Verktyget i TIS är helt baserat på EDI-transaktioner och kan administreras helt utanför affärssystemet.

Kontakt för mer info

Automotivelösningar
Mats Nilsson

Tel: 076-855 14 00
> E-post
> Till kontaktsidan