Ejendals väljer Tyringe som sin AP (Access Point) för Peppol

Ejendals, som är brett exponerade med olika marknader och branscher, ser nu att man med hjälp av en Peppol-lösning från Tyringe kommer kunna tillgodose flera kunders behov och krav kring automatiserade affärsdokumentflöden. Fakturan är det meddelande som fått klart störst genomslag inom Peppol-nätverket men för Ejendals del ser man fler möjligheter än så. Både order, ordersvar och avisering ligger nu i pipen för kommunikation genom Peppol.